สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จ.ยะลา เดินสวนสนาม อัญเชิญธงประจำกอง พร้อมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน

16

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ รับชมการแสดงยุทธวิธีการรบของกองร้อย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากอำเภอบันนังสตา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หญิง และการแสดงกระโดนร่มจาก หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข 953 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจยะลา และผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ร่วมตรวจพลสวนสนามด้วยรถยนต์ตรวจพล แล้วเข้าประจำที่รับรอง จากนั้น หมู่เชิญธง อัญเชิญธงประจำกองประดิษฐานที่แท่นหน้าปะรำพิธี ผู้บังคับกองผสม นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงประจำกอง ประธาน และแขกผู้มีเกียรติ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อ่านสาร ให้โอวาท แก่กำลังพล ที่เข้าร่วมพิธี เสร็จแล้ว สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ทั้ง 8 อำเภอ และกองผสม ตำรวจ ทหาร เริ่มจัดขบวนเดินสวนสนาม ผ่านหน้าประธาน และแขกผู้มีเกียรติ อย่างพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จนบังเกิดผลดีต่อประเทศชาติ จำนวน 71 ราย มอบทุนการศึกษา(ทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ให้แก่บุตรหลาน ของสมาชิกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นค่าศึกษาเล่าเรียน และขวัญกำลังใจ จำนวน 30 ทุน มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดกองร้อยสวนสนามดีเด่น มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล “สิงห์ผยองกองอาสาฯ” และการแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อสัมพันธ์กองอาสาฯ และมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดีเด่น จำนวน 10 กองร้อยอีกด้วย