บัณฑิตอาสาฯจังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมบัณฑิตอาสาฯสัญจร

5

นายอิสมาแอน เหตุฉูนุ้ย บัณฑิตอาสาฯ ม.6 บ้านปาเต๊ะเหนือ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า  กิจกรรมบัณฑิตอาสาฯสัญจรในครั้งนี้  ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เครือข่ายบัณฑิตอาสาฯในพื้นที่จังหวัดสตูล ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องยางนานกว่า 10 ปี ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มบัณฑิตอาสาฯได้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่   ได้ร่วมกันทำงานด้านบริการ รับทราบปัญหา และความต้องการตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของกลุ่มบัณฑิตอาสาฯ นอกจากนี้ถือเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคี และสร้างความสมานฉันท์ภายในกลุ่มของกลุ่มเครือข่ายบัณฑิตอาสาฯ ด้วยกันเอง

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากมีกลุ่มเครือข่ายบัณฑิตอาสาฯจังหวัดสตูลเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว  นายประภาส  หมีดเส็น  ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านของตำบลเจ๊ะบิลัง  ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน