ดับแล้ว7ราย! ไข้เลือดออกคร่าชีวิต คาดปีนี้อาจป่วยถึง1.5แสนราย

21
ขอบคุณภาพจาก สสส.

ไข้เลือดออกระบาดหนัก! เสียชีวิตแล้ว 7 ราย สธ.คาดปี’62 ยอดผู้ป่วยอาจสูงถึง 1.5 แสนราย

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันไข้เลือดออก ว่า ในปี 2562 มีการคาดการณ์ว่า อาจมียอดผู้ป่วยสูงถึง 1.5 แสนราย เพราะมีสัญญาณแปลก พบผู้ป่วยช่วงต้นปีค่อนข้างสูงทั้งที่ไม่ใช่ช่วงของการระบาดปกติ อีกทั้งยังพบมีพื้นที่สีแดงกว่า 337 อำเภอทั่วประเทศ ดังนั้นจึงได้สั่งการให้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ ร่วมมือกับทางจังหวัด ออกกำจัดลูกน้ำยุงลายตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงประสานความร่วมมือไปยังร้านขายยา และคลินิกต่างๆ ให้เฝ้าระวังเช่นกัน เพราะพบข้อมูลว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ไปซื้อยากินเองโดยที่ไม่ทราบว่าติดเชื้อไข้เลือดออกทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเสียชีวิตเพราะไปรักษาช้า

ทั้งนี้ มีรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยไข้เลือดออก ในช่วง 8 สัปดาห์แรกของปี 2562 เทียบกับ 2561 พบว่าปี 2562 มีผู้ป่วย 9,044 ราย เสียชีวิต 7 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเสียชีวิตเพราะไข้เลือดออกหรือไม่อีก 8 ราย อัตราป่วยอยู่ที่ 13.69 ต่อแสนประชากร อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 0.17 ส่วนปี 2561 มีผู้ป่วย 3,651 ราย เสียชีวิต 8 ราย อัตราการป่วยอยู่ที่ 5.55 ต่อแสนประชากร และอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 0.22

สำหรับข้อมูลการป่วยเฉพาะปี 2562 พบว่าป่วยมากสุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี 576 ราย เสียชีวิต 1 ราย อายุ 5-14 ปี ป่วย 3,522 ราย เสียชีวิต 4 ราย อายุ 15-34 ปี ป่วย3,458 ราย เสียชีวิต4 ราย อายุ 35-59 ปี ป่วย 1,215 ราย เสียชีวิต 3 ราย และอายุ 60 ปีขึ้นไป ป่วย 273 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยสรุปผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากมีโรคประจำตัว คือความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด เบาหวาน ซื้อยากินเอง ไปรักษาโรคอื่นที่มีการให้ยากลุ่มเอ็ดเสดและสเตียรอยด์