ไอแบงก์ ร่วมออกบูธนิทรรศการโครงการตามนโยบายรัฐ ในงาน “การแถลงผลงานของกระทรวงการคลัง รอบ 6 เดือน”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ร่วมแถลง “ผลงานของกระทรวงการคลัง รอบ 6 เดือน” ว่า รัฐบาลได้มุ่งเน้นเร่งรัดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจผ่านนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชน ทำให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มคลี่คลาย และมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน พร้อมออกมาตรการสำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเอสเอ็มอี การส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการนาโนไฟแนนซ์ มาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ  มาตรการลดภาระหนี้ และค่าครองชีพของประชาชน เป็นต้น

ซึ่งภายในงานดัง กล่าว ธนาคารอิสลามฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐเพื่อสังคมและชุมชน จำนวน 12 โครงการ พร้อมโครงการสินเชื่อ SMEs Halal Trade เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ฮาลาล มุ่งสู่ AEC และโลกมุสลิม และโครงการพัฒนา OTOP Halal Thai มุ่งไกล สู่ต่างแดน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

ประมวลภาพ
กรรมการและรักษาการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับ
ผู้บริหารกระทรวงการคลัง และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการธนาคารอิสลาม

 

แถลงผลงานคลัง 1 แถลงผลงานคลัง 2 แถลงผลงานคลัง 5 แถลงผลงานคลัง 6 แถลงผลงานคลัง 7 แถลงผลงานคลัง 8 แถลงผลงานคลัง3