ประชาชนพื้นที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

7

สำหรับผลการดูดวงจันทร์ในครั้งนี้ปรากฏว่ามีผู้เห็นดวงจันทร์ ทางสำนักจุฬาราชมนตรีจึงได้ประกาศให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม2562