เลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าในพื้นที่ พร้อมเติมเต็มช่องว่าง สร้างโอกาส ให้มีที่ยืนในสังคม

4

ในการนี้ ได้เดินทางลงพื้นที่ บ้านเด็กกำพร้าตันหยง หมู่ที่ 1 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีเด็กกำพร้าจำนวน 75 คน มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศ หมู่ที่ 1 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  มีเด็กกำพร้าจำนวน 160 คน และบ้านอุ่นไอรัก หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีเด็กกำพร้าจำนวน 38 คน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เรามาเพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเด็กและผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้าทุกคน คนหลายคนบนโลกนี้ขาดโอกาสแต่ยังมีโอกาสชดเชย แต่กลุ่มคนกลุ่มเดียวที่ขาดโอกาสแล้วไม่มีโอกาสชดเชยคือเด็กกำพร้าต่อให้ใครยืนมือเข้ามาช่วยก็ไม่มีโอกาสได้บิดา มารดากลับมา เพราะฉะนั้นคนที่ดูแลคนกำพร้าคือคนที่ดูแลคนที่ขาดโอกาสที่ไม่มีโอกาสหวนคืนมาได้อีก บ้านที่ประเสริฐสุดคือบ้านที่ดูแลเด็กกำพร้า  ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันเติมเต็มให้เด็กกำพร้า ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ประเสริฐและบริสุทธิ์ของพี่น้องมุสลิม  การทำบุญในเดือนนี้จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่  และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าให้ดียิ่งขึ้น

โดย ศอ.บต.ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ มีหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเด็กกำพร้าก็เป็นอีกกลุ่มที่ทาง ศอ.บต. เห็นความสำคัญในการพัฒนา ให้ได้รับโอกาส มีที่ยืน ในแผ่นดินใต้ต่อไป