กกต.มีมติ ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ธนาธร” ขาดคุณสมบัติ ส.ส.

16

เอกสารข่าวที่มีเนื้อหาเพียง 6 บรรทัด ถูกนำแจกจ่ายสื่อมวลชนวันนี้ (16 พ.ค.) ได้เปิดเผยมติ กกต. กรณีการถือหุ้นสื่อของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อ กกต. ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3)” ข้อความในเอกสารข่าวระบุ โดยกกต. ไม่มีการเปิดแถลงข่าวแต่อย่างใด

กกต. มีมติเมื่อ 23 เม.ย. แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายธนาธร หลังพบว่ามีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่าเขาเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จำนวน 675,000 หุ้น โดยมีนายศรีสุวรรณ จรรยา เป็นผู้ร้องว่าการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.

ต่อมาวันที่ 30 เม.ย. นายธนาธรได้เข้าชี้แจงข้อกล่าวหา เขาบอกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าคดีนี้มี “มูลเหตุจูงใจทางการเมืองมาก” พร้อมประกาศว่า จะรอให้ คสช. หมดอำนาจ แล้วจะฟ้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งมีอายุความ 15 ปี