สถาบันอาหาร รับสมัคร “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)”

237

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรือต้องการทำธุรกิจ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี ?

สถาบันอาหาร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สำหรับปีงบประมาณ 2558  เปิดรับสมัครผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจด้านอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งรวมถึง ภาคการผลิต,การบริการ,การจัดจำหน่าย ที่เตรียมจะลงทุน แต่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ต้องการคำปรึกษาแนะนำให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จ หรือผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ทายาทเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปีและมีความสนใจหรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอาหาร

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการบริหารการตลาด การวางแผนบริหารการเงินและบัญชี  ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต อย. และมีการอบรมทักษะทางด้านกระบวนการผลิตและกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร แนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ (Social Media Marketing) ช่องทางการขายบนมือถือ Facebook , Line,  E-bay  การสร้างและออกแบบ Web Site รวมถึงกลยุทธ์ Online อื่นๆ อีกมากมาย ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 3,000 บาท รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 35 ท่าน (อบรมสัปดาห์ละ3 วัน อังคาร-พฤหัสบดี เวลา 09.00-17.00 น.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รุ่นที่ 1 : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

เริ่มอบรมวันที่ 23 มิถุนายน – วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

รุ่นที่ 2 : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

เริ่มอบรมวันที่ 4 สิงหาคม วันที่ 8 กันยายน 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 028868088ต่อ 2202  2209  โทรสาร 028868104  มือถือ 0814027042 , 094-876-4256  E-mail : training@nfi.or.thหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nfi.or.th  Facebook :www.facebook.com/NFI.training