นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสำคัญบริการ Wi-Fi ฟรี แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยสนใจบริการอาหารเช้าและสถานที่ตั้ง มากกว่า Wi-Fi

384

เว็บไซต์ Hotels.com เผยผลสำรวจข้อมูลการตัดสินใจจองโรงแรมของนักท่องเที่ยวจาก 28 ประเทศทั่วโลก พบว่านักท่องเที่ยวและนักธุรกิจให้ความสำคัญกับบริการ Wi-Fi ฟรี เป็นอันดับแรก แต่จำนวนลดลงเล็กน้อย โดยปี 2556 จาก 34 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557

จากผลสำรวจทั่วโลก การบริการ Wi-Fi ฟรี มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้เดินทางเพื่อธุรกิจ คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ โดยลดลงจาก 56 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า การบริการ Wi-Fi ฟรี เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกโรงแรมควรมีรับรองลูกค้ามีจำนวนลดลงเช่นกันจากจำนวน 66 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2556 เป็น 60 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2558 โดยสาเหตุอาจเพราะจำนวนเพิ่มขึ้นของบริการ WiFi ฮอตสปอตฟรีในพื้นที่สาธารณะและแพ็คเกจโปรโมชั่นมือถือที่มีให้เลือกหลากหลาย

ในทางกลับกัน นักท่องเที่ยวไทยกลับให้ความสำคัญบริการอาหารเช้าฟรีและที่นอนคุณภาพสูงมากกว่าบริการ Wi-Fi ฟรี กว่า 29 เปอร์เซ็นต์ ให้ความเห็นว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงแรมควรจะมี ในขณะเดียวกันกลุ่มคนไทยอีก 29 เปอร์เซ็นต์เลือกโรงแรมโดยคำนึงถึงเรื่องการนอนหลับอย่างสบายและที่นอน คุณภาพดีเป็นหลัก

นอกจากนี้ กลุ่มนักธุรกิจชาวไทยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ความเห็นว่า โรงแรมสำหรับพวกเขาควรอยู่ใจกลางเมือง สะดวกในการเดินทาง ล้อมรอบไปด้วยร้านอาหารและร้านค้า โดยจากผลสำรวจข้อมูลในทั้ง 28 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีความเห็นว่า บริการ Wi-Fi ฟรี ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการเลือกโรงแรมสำหรับธุรกิจแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มนักธุรกิจทั่วโลกที่ต้องการให้มี บริการ Wi-Fi ฟรี แต่ก็ยังมีกลุ่มคนไทยกว่า 46เปอร์เซ็นต์ ที่เล็งเห็นว่าบริการ Wi-Fi ฟรีในโรงแรม จะกลายเป็นมาตรฐานสำหรับโรงแรมในปีนี้

Hotels.com Hotel amenities infographic_TH