สภาองค์การมุสลิม แถลงการณ์ประณามอิสราเอลให้ยุติการกระทำอันป่าเถื่อนของต่อปาเลสไตน์

167

สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์ประณามการกระทำอันโหดร้ายป่าเถื่อน ของอิสราเอลและเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและองค์การสหประชาชาติ แสดงพลังยับยั้งความโหดร้ายของอิสราเอล เพื่อสันติภาพและสันติสุขในหมู่มวลมนุษยชาติ

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2557 สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย ได้จัดอภิปราย “ยิวถล่มปาเลสไตน์ : ฆ่าล้างเผาพันธุ์ ยึดดินแดนหรือป้องกันตัวเอง?” ณ.มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

พร้อม ออกแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่อิสราเอล ภายใต้การชี้นำของขบวนการยิวไซออนิสต์ ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในประเทศสำคัญๆและองค์การระหว่างประเทศ ได้ทำการรุกราน กดขี่ ข่มเหง ชาวปาเลสไตน์ อย่างต่อเนื่องและไร้ซึ่งมนุษยธรรมมาเป็นเวลา จนบัดนี้ก็ยังมิได้ยุติการกระทำดังกล่าว ซึ่งล่าสุดให้ใช้กำลังทหารและอาวุธยุทธโปกรณ์เข้าเข่นฆ่า หลังล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา โดยอ้างการโจมตีของกลุ่มฮามาสทั้งๆที่ฝ่ายอิสราเอลเป็นผู้สร้างสถานการณ์ กดดันและยั่วยุมาโดยตลอด แต่เนื่องจากขบวนการยิวไซออนิสต์มีอิทธิพลต่อรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ หลายแห่งจึงทำให้รัฐบาลในหลายประเทศเพิกเฉยต่อบทบาทในการธำรงไว้ซึ่งหลัก มนุษยธรรมที่จะนำโกลไปสู่สันติสุข

สื่อระหว่างประเทศจำนวนมากตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขบวนการยิไซออนิสต์และอิสราเอล จึงไม่มีการเปิดเผยที่อิสราเอลได้กดขี่ ข่มเหง เบียดเบียน แย่งยึดเอาดินแดนของชาวปาเลสไตน์ด้วยวิธีการต่างๆตั้งแต่การใช้มหาอำนาจเปิด ทางให้มาครอบครองดินแดน จากนั้นก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องขยายการยึดครองโดยใช้กำลังรุกราน หรือการฉ้อฉลด้วยวิธีการต่างๆเช่นการทารุณกรรมต่อชาวปาเลสไตน์ การปิดกั้นเยาวชนจากการศึกษา ทำให้เด็กเหล่านั้นขาดการศึกษานับเป็นเวลาหลายสิบปี บ่อนทำลายทางเศรษฐกิจ สร้างมลภาวะให้แก่ชุมชนปาเลสไตน์ นอกจากยังมีปฎิบัติการที่โหดร้ายต่อชาวปาเลสไตน์เหมือนเขาเหล่านั้นมิใช่ มนุษย์ ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในโลกที่เจริญแล้ว

เหตุการณ์ ที่อิสราเอลเข้าโจมตี  ฉนวนกาซ่าจึงเป็นการกระทำที่ชัดเจนในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เพราะมุ่งเอาชีวิตของพลเรือนที่ปราศจากอาวุธและส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กและสตรี อีกด้วย โดยเขาเหล่านั้นไม่มีทางต่อสู้ ซึ่งปรากฏชัดเจนจากรายงานการสูญเสียที่ฝ่ายอิสราเอลมีผู้เสียชีวิต 30 คน และมีทหารชาวอเมริกันตาย 2 คน แต่ประชาชนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วกว่า 630 คน บาดเจ็บอีกเกือบ 2,000 คน ยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายอิสราเอลยังเจตนาทำลายโรงพยาบาล บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและส่งกำลังภาคพื้นดินไปกวาดล้างทั้งผู้คนและอาคาร เพื่อหวังยึดครองดินแดนในที่สุด

ด้วย เหตุนี้สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย ขอเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และองค์การสหประชาชาติ ที่ตั้งหลักการแห่งมนุษยธรรมและมุ่งสร้างสันติสุขให้สังคมดลก หากท่านมีความจริงใจมีมนุษยธรรมเพียงพอได้โปรดแสดงพลังในการระงับยับยั้ง ความก้าวร้าวและโหดร้ายของอิสราเอล เพื่อเห็นแหก่ความดีงามทั้งหลายที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้ หาไม่แล้วความวิบัติจากความอธรรมที่เกิดขึ้นนี้จะนำไปสู่ความพินาศของโลกใน ที่สุด

และสุดท้ายนี้สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทยขอประณามการกระทำอันโหดร้ายป่า เถื่อนของอิสราเอล และขอเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันประณามการกระทำเยี่ยงอมนุษย์นั้นเพื่อสันติภาพและสันติสุขในหมู่มวลมนุษยชาติด้วย