กองทุนอิสลามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) มอบเงินกองทุนซะกาต

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 กองทุนอิสลามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ(ธ.ก.ส.) โดยนางอภิญญา ปุญญฤทธิ์ ผอ.ฝ่ายเงินฝาก พร้อมด้วยฮัจยีสมบูรณ์ ศุภกิจกุล และฮัจยีวันชัย พฤทธ์พจน์ ในฐานะผู้แทน ได้มอบเงินกองทุนซะกาต จำนวน 30,000 บาทให้กับยาตีมทีวี โดยมูลนิธิศรัทธาชนฯ ซึ่งมี ร.ต.อ.พรชัย ไวยศิลป์ ประธานมูลนิธิศรัทธาชนฯเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้เด็กกำพร้าต่อไป

และ เวลา 11.30น. กองทุนอิสลามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ(ธ.ก.ส.)ได้มอบเงินกองทุนซะกาต ให้กับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยพิการและยากจน จำนวน 31 ทุนๆละ 1,500 บาท โดยมี อ.ชาคริต กรีมี, อ.สมาน งามโขนง กรรมการมูลนิธิฯเป็นผู้รับมอบทุนในครั้งนี้

เงิน กองทุนซะกาตนี้มาจากผลกำไรในการดำเนินธุรกิจ ของกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส.  ที่จัดสรรเข้ากองทุนซะกาตปีละ 2.5%  และส่วนหนึ่งธนาคารได้จัดสรรให้กับเด็กกำพร้ายากจนผ่านโรงเรียนสอนศาสนา อิสลาม และมัสยิดต่างๆ ตามภูมิภาค เป็นประจำทุกปี  อัลฮัมดูลิ้ลละฮ์ กองทุนซะกาต จะมีความเพิ่มพูน ได้มากขึ้นเมื่อพี่น้องมุสลิมใช้บริการธุรกรรมการเงินอิสลามกับกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส.

s2