วิจารณ์หนัก! สันติบาลร่อนหนังสือถึงอธิการบดี ขอข้อมูลจำนวนนักศึกษามุสลิม พร้อมนิกาย

264

ผู้ใช้โซเชียลแชร์สนั่น สำเนาหนังสือจากตำรวจสันติบาลส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอให้แจ้งจำนวนนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งให้ระบุนิกาย รวมถึงข้อมูลการตั้งชมรม กลุ่ม ของนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม ประวัติประธานฯ จำนวนสมาชิกและแนวทางการเคลื่อนไหว

หนังสือดังกล่าวลงวันที่ 9 ก.ย. 62 จากหน่วยสันติบาลจังหวัดแห่งหนึ่งส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อ้างถึงหน้าที่ของตำรวจสันติบาลในการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้สืบสวนตรวจสอบ ประสานข้อมูลกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ว่ามีกลุ่มนักศึกษาอิสลามกำลังศึกษาอยู่หรือไม่

ดังนั้น หน่วยตำรวจสันติบาลจึงขอตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

1. มีนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่หรือไม่ จำนวนเท่าใด นับถือนิกายอะไร

2. เป็นนักศึกษาในพื้นที่ หรือนักศึกษาที่มาจากนอกพื้นที่ จำนวนเท่าใด นับถือนิกายอะไร

3. ในมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกลุ่ม หรือชมรมของนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามหรือไม่ หากมี ขอทราบชื่อกลุ่ม/ชมรม ประธานกลุ่ม/ชมรม พร้อมประวัติโดยสังเขป จำนวนสมาชิกในกลุ่ม แนวทางการเคลื่อนไหว

สำเนาหนังสือ

ทั้งนี้หลังจากหนังสือดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลก็นำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่าเป็นการละเมิดและคุกคามนักศึกษามุสลิม

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.) ได้ออกแถลงการณ์ว่า “การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดและคุกคามความเป็นอยู่ของนักศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมที่มีการขนานนามว่าพหุวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถจะแสดงความคิดเห็น และเป็นพื้นที่ที่สามารถคุ้มครองซึ่งสิทธิที่นักศึกษาพึงได้รับ”

“สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.) ขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตัดสินใจหรือทำการต่างๆบนพื้นฐานของการรักษาซึ่งความเป็นเอกภาพ ภารดรภาพ และพึงรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิ์พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ หากชมรมมหาวิทยาลัยใดได้รับหนังสือตามที่กล่าวข้างต้น สามารถติดต่อทางสมาพันธ์ฯเพื่อดำเนินการหาทางออกร่วมกัน” แถลงการณ์สนมท.ระบุ

แถลงการณ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยเรื่อง การละเมิดสิทธิและการคุกคามนักศึกษามุสลิมในสถานศึกษา …

โพสต์โดย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (MUSTFETH) เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีตรัฐมนตรีและส.ส.หลายสมัยจังหวัดนราธิวาส แกนนำพรรคประชาชาติในปัจจุบันได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยระบุ “หยุด คุกคาม สิทธิ เสรีภาพ นักศึกศึกษามุสลิม”

หยุด คุกคาม สิทธิ เสรีภาพ นักศึกศึกษามุสลิม

โพสต์โดย Areepen Utarasint เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

ด้านนางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวหลังได้เห็นสำเนาหนังสือว่า “ถ้าสันติบาลทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเช่นนี้จริง ก็ไม่ทราบว่าสันติบาลคิดอะไรอยู่และกระทำเช่นนี้เพื่อต้องการอะไร เพราะการกระทำเช่นนี้ นี้ถือเป็น การแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัว การเลือกปฏิบัติทางศาสนา เป็นอคติและหวาดระแวงนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามโดยตรง และเป็นการแทรกแซงสถาบันการศึกษาซึ่งต้องมีเสรีภาพทางวิชาการ”

“อันที่จริงแต่ละมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการคุ้มครองและให้คำแนะนำรวมถึงมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาอยู่แล้ว หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะสันติบาลควรเคารพการทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษา และเสรีภาพทางวิชาการ อันที่จริงเวลานักศึกษาหรือชาวบ้านจัดกิจกรรม ก็มักมีสันติบาลตามมาบันทึกภาพ หรือวิดีโออยู่แล้วโดยตลอด การทำหนังสือลักษณะนี้จึงถือเ