อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในยุโรป ประดิษฐานใน “รัสเซีย”

© Instagram / @dargyeling_lagan_khurul

RT/Tass – พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในยุโรป ถูกอัญเชิญขึ้นประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพบูชา ในพิธีซึ่งจัดขึ้นในสาธารณรัฐคัลมืยคียา ทางตะวันตกของรัสเซีย

พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นแทนองค์พระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งเรียกว่า “พระศรีอริยเมตไตรย” (Maitreya Buddha) องค์นี้ มีความสูง 12.5 เมตร น้ำหนัก 30 ตัน และเป็นพระพุทธรูปที่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตามที่สำนักข่าวทาสส์ (TASS) ของรัสเซียรายงาน

มีผู้ศรัทธากว่า 2,000 คนและพระสงฆ์หลายรูปเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน ที่เมืองลาแกน รัฐคัลมืยคียา เมื่อวันอาทิตย์ (22 ก.ย.) ที่ผ่านมา พระพุทธรูปองค์สีทองขนาดใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เงินบริจาคจากชาวรัสเซีย “และผู้ศรัทธา” รายงานข่าวจากสื่อมวลชนระบุ

View this post on Instagram

Это Будда Будущего, Будда Майтрея, говорят он возродится и предстанет перед людьми. Он переполнен любовью, потому чем больше статуй Майтреи, тем больше добра, любви и тепла в мире! Это буддийское сооружение, которое возвели в нашей Лагани – самое высокое в Европе. Самая величественная статуя Майтреи в мире находится в Китае. . Мы почти все лето ходили семьёй к строящейся статуи. И даже в процессе работ ощущалось величие, невидимая, но очень ощутимая мощь и благодать! Наверное поэтому наши мальчики бегали через день к хурулу. Пускай сегодняшнее значимое событие станет отправной точкой к улучшению жизни всех жителей Калмыкии и страны в целом!#калмыкия#лагань#открытиестатуибуддымайтреи#буддамайтрея#буддизм#цаганочиргоряева#elista#kalmykia#элиста#

A post shared by Декрет❤️Развитие❤️Бизнес (@tsagan_og) on

ตามข้อมูลจากวิกิพีเดีย สาธารณรัฐคัลมืยคียา (Kalmykia) เป็นเขตการปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นรัฐเดียวในยุโรปที่ศาสนาประจำชาติคือพุทธศาสนา

เกือบทุกอำเภอจะมีวัดเล็กๆ นอกจากนี้ในสาธารณรัฐแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและยุโรป สำนักข่าวทาสส์ระบุ

พระศรีอริยเมตไตรย หรือพระเมตไตรย หรือที่นิยมเรียกว่า พระศรีอาริย์ เป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 และองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้ พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าเมื่อศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าสิ้นสุดไปแล้ว โลกจะล่วงเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอย อายุขัยของมนุษย์ลดลงจนเหลือ 10 ปี ก็เข้าสู่ยุคมิคสัญญี ผู้สลดใจกับความชั่วก็หันมารวมกลุ่มกันทำความดี จากนั้นอายุขัยเพิ่มขึ้นถึง 1 อสงไขยปี แล้วจึงลดลงอีกจนเหลือ 80,000 ปี ในยุคนี้จะมีพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีครบ 80 อสงไขยแสนมหากัป ลงมาตรัสรู้เป็น พระเมตไตรยพุทธเจ้า

พุทธพยากรณ์เกี่ยวกับ พระศรีอริยเมตไตรย จะพบได้ในงานเขียนของทุกนิกายของศาสนาพุทธ

© Санджи Убушиев/ТАСС
© Санджи Убушиев/ТАСС

View this post on Instagram

#Будда Майтрея#лагань

A post shared by николай (@lid.bas.nik.90) on

View this post on Instagram

Майтрея, «Любящий», Аджита, «Непобедимый» — такие имена даны ему верующими. Буддисты верят, что Майтрея появится на  Земле, достигнет полного просветления и будет учить чистой драхме. Майтрея — грядущий Учитель человечества даёт новое Учение и является выразителем Учения Будды и Христа. Считается, что новая эпоха на Земле принесёт возрождение женщины. Поэтому эпоха Майтреи, также, называется Эпохой Матери Мира. Статуя Будды Майтреи строится с целью вдохновить людей на развитие сердечной любви и доброты. 🙏🙏🙏

A post shared by 🙈🙉🙊 (@baya_baya.kon) on