ผู้ตรวจราชการกรม พช.ให้สัมภาษณ์สด ประเด็น “มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน”

19
วันนี้ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์สด “รายการ NBT มีคำตอบ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ประเด็น “มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน” ในบทบาทหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่อยู่เคียงข้างประชาชน มีเป้าหมายช่วย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสุข
โดยมุ่งหวังช่วยบอกข่าวว่าถ้าหากเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ถูกน้ำท่วม มีความเดือดร้อน จะสามารถมีช่องทางไหนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของท่านได้บ้าง ณ สตูดิโอ NBT ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ