พช. ร่วมงานรำลึก 12 ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

29

วันนี้ 10 ตุลาคม 2562) เวลา 08.30 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานรำลึก 12 ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) และพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จากหน้าโรงเรียนพุทธธรรม ถนนนักษัตร สู่อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น 5 และบรรจุอัฐิธาตุ ณ พุทธมหาเจดีย์ โดยมี พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีการเจริญชัยมงคลคาถา พิจารณาผ้าบังสุกุล และสวดพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้นมีการเสวนาบูชาคุณสองศรีวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระพรหมมังคลาจารย์ และพระธรรมวิมลโมลี โดยพระอาจารย์ถวิล สุญญธาตุ พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ พระมหาทวีป กตปุญโญ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมฯ ข้าราชการ และบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย