เลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ของ ศอ.บต. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

4

ต่อมา เวลา 08.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ของ ศอ.บต. ร่วมพิธีในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมพิธีจุดเทียน​ในช่วงค่ำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง​ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ​วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ​ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆมากมาย อาทิ การเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบันพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า“สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 23​ ตุลาคมเป็น  “วันปิยมหาราช”