เชฟรอนมอบเงินบริจาค 606,898บาท แก่ศิริราชมูลนิธิ ภายใต้โครงการ “เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง”

10

เมื่อเร็วๆ นี้ นางหทัยรัตน์ อติชาติ(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดเ ป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 606,898 บาท แก่นายสัณฐิติ เกียรติบูรณกุล(ที่ 2 จากขวา)หัวหน้าสำนักงานศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนในการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่เป็นโรคที่รักษายาก มีค่าใช้จ่ายสูง และมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

การมอบเงินบริจาคดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง” ที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยการร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆรวม 10 องค์กรโดยบริษัทฯ จะบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนเท่าตัวของเงินบริจาคพนักงานให้แก่องค์กรนั้น ๆที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่าง ๆรวมแล้วกว่า12,157,818บาท