ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ถูกลอบยิง ในพื้นที่จ.นราธิวาส

2

ทั้งนี้ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้พูดคุยและสอบถามถึงอาการในเบื้องต้นกับนายอาสาสมัครทหารพราน วิรัตน์ จิมพระ และครอบครัว​ ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บมีบุตรจำนวน 2 คน อายุ 7 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และอายุ 4 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล โดยทางเยียวยา ​ศอ.บต.​ พร้อมช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาของบุตร​ ตามหลักเกณฑ์เยียวยา โดย ศอ.บต. พร้อมจะเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ มีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป