รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นำเลขาธิการ ศอ.บต. และผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยือนประเทศจีน

5

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า อยากเป็นส่วนหนึ่งของจีนในเรื่องการพัฒนา “เส้นทางสายไหมยุคใหม่” หรือ “One Belt, One Road” (หนึ่งแถบ, หนึ่งเส้นทาง) หรือ “อี้ไต้, อี้ลู่” ที่ภาคใต้ยังมีข้อจำกัดการพัฒนาอีกหลายอย่าง ต้องอาศัยวิทยาการจากจีน ในการพัฒนาและต่อยอด เช่น เรื่องการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก ให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่มีอยู่จำนวนมาก ฯลฯ

ด้าน นายกวง ซิ หู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์กลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้กล่าวว่า จีนจะมีการสร้างระเบียงเศรษฐกิจแห่งใหม่ การพัฒนาโครงการ BRI เป็นต้น พร้อมทั้ง มีความยินดีที่ต้อนรับในการที่จะหารือ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีจากจีนสู่ไทย เพราะทั้งสองประเทศต่างมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วย เลขาธิการ ศอ.บต.และผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการเยาวชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นลำดับต่อไป