ซิกน่า ประกันภัย เปิดแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มพร้อมนวัตกรรมทันสมัย ช่วยยกระดับสุขภาพ

7

กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2562 –  บมจ. ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น เปิดตัวแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของซิกน่า ซึ่งเป็นแผนประกันที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริหารองค์กรและนายจ้างให้มีโอกาสในการเลือกผลประโยชน์และความคุ้มครองที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของพนักงานของแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ จึงสามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้องและตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ด้วยความชำนาญด้านประกันสุขภาพระดับโลกผนวกกับนวัตกรรมใหม่ของซิกน่า แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของซิกน่าดังกล่าวนอกจากจะให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังมีบริการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเชิงลึกและออกแบบการดูแลสุขภาพของพนักงานเพื่อช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยของพนักงานอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายโรงพยาบาลมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศที่พร้อมเข้ามาดูแลสมาชิกให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและสะดวกสบาย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างผลประโยชน์ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน

เรามีความเชื่อว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรนั้นเริ่มต้นที่การดูแลสุขภาพพนักงานอย่างเต็มที่ และด้วยพันธกิจหลักของซิกน่าที่ต้องการให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซิกน่าจึงได้พัฒนาและออกแบบแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้กลุ่มผู้บริหารองค์กรและนายจ้างของบริษัทต่างๆ มีตัวช่วยในการจัดการด้านสุขภาพของทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างตรงจุดและสามารถช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานในอนาคตได้” คุณนภา ตรีรัตนาวงศ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันสุขภาพ บมจ. ซิกน่า ประกันภัย กล่าว