พช.ร่วมเปิดงาน “๑ ศกแห่ง ๗ สุข ที่เมืองสุขสยาม” @ไอคอนสยาม ขนสุดยอดสินค้า OTOP มาอวดคนเมืองและชาวต่างชาติ

6

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ ๑ ศกแห่ง ๗ สุข ที่เมืองสุขสยาม” ในโอกาสครบรอบ 1 ปี เมืองสุขสยาม โดยมีคุณลักขณา นะวิโรจน์ ที่ปรึกษาโครงการเมืองสุขสยาม กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการดำเนินงานที่ผ่านมาและนโยบายต่อไปที่จะร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสู่สากล ณ ลานเมือง เมืองสุขสยาม ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

โดย 1 ปี ที่ผ่านมา เมืองสุขสยามเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการจากทุกชุมชน หมุนเวียนมาจำหน่ายสินค้า ณ ใจกลางเมือง ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามแห่งนี้ โดยคัดสรรสินค้าที่มีคุณค่าทางขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนแสดงวิถีชีวิตความเป็นไทย เพื่อแสดงสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างการกระจายรายได้ ร่วมถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชน และจากการดำเนินงานมาตลอด 1 ปี เมืองสุขสยามจึงได้ค้นหาสุดยอดสินค้าไทย ที่ทรงคุณค่า เพื่อยกย่องให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้เป็นหนึ่ง ของสุดยอดสินค้าไทย ภายใต้ชื่อรางวัล “SOOKSIAM LOCAL HERO 2019” แบ่งกลุ่มรางวัลเป็นสินค้าที่เป็นอาหารพื้นถิ่นกับกลุ่มสินค้าหัตถศิลป์ โดยมีนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชน และนายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธาน OTOP Trader Thailand ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน

ในการนี้ นายโชคชัย แก้วป่อง ได้กล่าวว่าในพิธีเปิดงานว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เมืองสุขสยาม เปิดเมืองต้อนรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รายย่อยพื้นถิ่น/ ผู้ประกอบการ OTOP นับพันรายจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ มานำเสนอสินค้า และบริการที่หลากหลายแก่ผู้มาเยือน พร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้อย่างรอบด้าน ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับเมืองสุขสยาม ที่ได้ร่วมมือกัน ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับมาตรฐานสินค้า OTOP เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและทรงคุณค่า โดยใช้กลยุทธ์อุปสงค์กำหนดอุปทานหรือDemand- diven Principle โดยให้ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนการผลิต ซึ่งทำให้เกิดการคิดค้น พัฒนาสินค้า เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ตลอดทั้งสามารถบริหารกำลังการผลิตและการใช้ทรัพยากรได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาด และขายไม่ได้ราตาตามเป้าหมาย อีกทั้งเมืองสุขสยามแห่งนี้ ยังนับเป็นทำเลทอง ที่จัดสรรพื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าพื้นถิ่น /ผู้ประกอบการ OTOP ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน ทำให้ผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถสร้างเม็ดเงิน มีช่องทางจำหน่ายที่ดี และเมืองสุขสยามเป็นอีกหนึ่งจุดขายคุณภาพที่มีจุดแข็งต่อการเสริมยอดขายให้ยั่งยืน และยังมีช่องทางที่จะสร้างโอกาสขยายตลาดสู่สากล ผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว ณ ที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากต่อวัน

ต่อจากนั้น รองอธิบดีฯ พร้อมคุณลักขณา ร่วมกันมอบรางวัล “SOOKSIAM LOCAL HERO AWARDS 2019” ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจแก่ร้านค้า ที่มีผลงานยอดเยี่ยมตลอดปี เพื่อเป็นสัญญาที่จะยึดมั่นในการรักษาคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ให้คงไว้สืบไป จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารพื้นถิ่น จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย
1)กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย
2)ขนมงาบ้านชานเมือง (เด็กดอย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3)ขนมจีบป้าพิณ จังหวัดตรัง
4)ข้าวขวัญเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
5)ลุงเงินกาแฟหม้อดิน จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลยอดเยี่ยมผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าหัตถศิลป์ จำนวน 5 รางวัล
1)HATTRA จังหวัดอุดรธานี
2)กลุ่มวิสาหกิจไทเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น
3)ขวัญตา จังหวัดหนองบัวลำภู
4)ตุ้มทอง จังหวัดบุรีรัมย์
5)สมุนไพรทุ่งทรายทอง จังหวัดพิจิตร

สุดท้ายนี้ รองอธิบดีฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่าน ที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ปีเมืองสุขสยามในวันนี้ และกล่าวอวยพรให้ ผู้ประกอบการทุกท่านประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง สินค้าได้รับการยอมรับและก้าวไกลสู่สากล และกล่าวให้กำลังใจทีมงานสุขสยาม ได้มีพลังที่จะให้การสนับสนุน และมีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการจากพื้นถิ่น ที่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย ได้มีเวทีในการนำเสนอสินค้าให้เปล่งประกายอย่างเจิดจรัสในสังคมเมือง และพร้อมก้าวสู่เวทีโลกอย่างมั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

งาน “๑ ศกแห่ง ๗ สุข ที่เมืองสุขสยาม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายนนี้ โดยภายในงานได้ขนทัพ 7 ความสุขมามอบเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลลอยกระทง ทั้ง 1) สุขสืบสาน สุขกับการเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานปณิธานแห่งความยั่งยืน ทั้งวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) สุขสร้างสรรค์ ตื่นตากับผลงานจากภูมิปัญญาและนวัตกรรมของคนไทยที่สั่งสมและพัฒนาจนถึงทุกวันนี้ 3) สุขแซ่บ ลิ้มรสความสุขด้วยอาหารคาวหวานแสนอร่อยจากทุกภาคในเมืองไทย ที่ถูกบรรจงคิดค้นรสชาติขึ้นมาจนเป็นที่นิยมไปทั่วโลกสุขเสน่ห์ 4) สุขสนุก รื่นเริงไป กับการละเล่น และประเพณี ตั้งแต่แบบสยามดั้งเดิมจนมาถึงแบบไทยร่วมสมัย 5) สุขสัมพันธ์ อิ่มเอมกับบรรยากาศความสุขแบบครอบครัวใหญ่ ที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อ การแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ราวกับญาติพี่น้อง 6) สุขเสน่ห์