Al Meroz Thank You Party 2019

12

ค่ำวันที่ 14 พฤษจิกายน 2562 โรงแรมอัลมีรอซ รามคำแหงซอย 5 คุณรอศักดิ์ มูลทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมอัลมีรอซ พร้อมคณะกรรมและพนักงาน ร่วมจัดงานขอบคุณสื่อมวลชนจากสำนักข่าวไทย สำนักข่าวมุสลิม รวมถึงผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงแรมมาโดยตลอด ภายในงานมีการจับรางวัลมูลค่ากว่า 150,000 ให้กับผู้ร่วมงานในค่ำคืนที่ผ่านมา