นักเรียน​ จชต.​ เข้าร่วมโครงการคณิตคิดเร็ว​ ชิงถ้วยรางวัลจาก​ เลขาธิการ​ ศอ.บต.​

8

นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวตอนหนึ่งขณะปิดกิจกรรมว่า ปัญหาด้านการเรียนของเด็กไทยในปัจจุบันมาจากหลายประการ อาทิ ปัญหาจากครูผู้สอน ปัญหาความสนใจในการศึกษาหาความรู้ของนักเรียนลดน้อยลง เนื่องจากสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่ทุ่มเวลาหาเงินทำงานและใช้เงินและเทคโนโลยีเลี้ยงดูลูก เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ปลอดภัยกว่าที่จะให้ลูกไปเล่นนอกบ้าน แต่หารู้ไม่ว่าจะทำให้เกิดผลเสียต่อพัฒนาการทางสมอง สมาธิและพัฒนาการของเด็ก  อย่างไรก็ดีการเข้าร่วมโครงการแข่งขันคณิตคิดเร็ว จินตคณิตของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ เป็นการฝึกฝนหลักสูตรวิชาจินตคณิต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสมองและสมาธิของเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและยั่งยืนเต็มศักยภาพ ทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา จะส่งผลให้เด็กมีสมาธิที่ดีเรียนรู้ ศึกษาวิทยาการต่างๆได้อย่างมีศักยภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการแข่งขันและเข้าร่วมโครงการของนักเรียนในครั้งนี้จะเป็นบันไดขั้นแรกในการที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในวันข้างหน้า

อย่างไรก็ตามการแข่งขันจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคใต้ ในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันเป็น 6 รอบ คือ รอบที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2 ระดับชั้นอนุบาล รอบที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รอบที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รอบที่ 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประเภทครูผู้สอน รอบที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  ซึ่งมีผู้แทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจาก 103 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้