MD ไอแบงก์ เข้ารับพรจุฬาราชมนตรี…ต้อนรับรอมฎอน ฮ.ศ.1436

179

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับพรจาก ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 พร้อมด้วย อาจารย์อรุณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และที่ปรึกษาฝ่ายชะรีอะฮ์ของธนาคาร เข้าร่วมขอพร โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร  คณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมรับพรเพื่อความมีบารอกัต (สิริมงคล) ร่วมกัน ณ บ้านพักจุฬาราชมนตรี คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา