งาน THA 2019 พบกับการแสดงสินค้าฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี

15