ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการโอทอปรุ่นเยาว์ 5 ทีมเยาวชนสุดเจ๋ง คว้าแชมป์ OTOP Junior Contest 2019

12

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสากิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด OTOP Junior Contest 2019 จำนวน 20 รางวัล ภายในงาน OTOP City 2019 ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประกวดในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน เป็นการค้นหาผู้ประกอบการโอทอปรุ่นเยาว์ ที่สามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่มการค้าขาย เน้นการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และคนในชุมชน ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ มาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งต้องใช้วัตถุดิบหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่สำคัญต้องสามารถเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเข้าสู่โรงเรียน เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่ม/ชมรมของโรงเรียนระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 167 โรงเรียน 172 กลุ่ม/ชมรม จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประกวดผลงานระดับประเทศรอบแรก โดยได้คัดเลือกผลงานทั้งหมดให้เหลือ 20 กลุ่ม/ชมรม เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ประเภทอาหาร ได้แก่ ชมรมแปรรูปตะไคร้ คุณค่าอยู่ใกล้ตัว โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม จังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ โครงการทำมาค้าขาย (กาแฟ) โรงเรียนบ้านมูเซอ จังหวัดตาก
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ชุมนุมหัตถกรรมไทพวนบ้านเชียง โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงชิด) จังหวัดอุดรธานี
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ กลุ่มไทลื้อคิดส์ โรงเรียนริมโขงวิทยา จังหวัดเชียงราย
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ชุมนุมหม่อนไหม สายใยเปือยหัวดง โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) จังหวัดอำนาจเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ประเภทอาหาร ได้แก่ ชมรมข้าวหมากรสสวรรค์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา จังหวัดหนองบัวลำภู
ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ ชมรมทำมาค้าขาย โรงเรียนอนุบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ชุมนุมอนุรักษ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่รมควัน โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยา จังหวัดเลย
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ ชมรมต้นกล้าโกสัมพีวิทยา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ชมรมแก้วเก้าเซียน โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว จังหวัดชุมพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ประเภทอาหาร ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมอาหารไทยสร้างอาชีพ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา จังหวัดตาก
ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ ชมรมรักษ์ใบฟักข้าว โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 จังหวัดลพบุรี
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ กลุ่มตาโขนรักษ์โลก โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ชมรม OSOP หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ โรงเรียนบ้านสระมาลา จังหวัดปัตตานี

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
ประเภทอาหาร ได้แก่ ชมรมบางจานอาหารพื้นบ้าน โรงเรียนบางจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ ชมรมสมุนไพร PKC โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ กลุ่มทอรักษ์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา จังหวัดนครพนม
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ ภูมิพัฒน์ กลุ่มผ้าครามด้นมือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
จังหวัดสกลนคร
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลพิเศษสำหรับน้องๆ โอทอปจูเนียร์ปีที่ 1 – 2 ที่ยังคงผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างต