สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ปลุกกระแสการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ที่สวยงาม ในการปฏิบัติงานทุกวัน

3

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี นำโดย นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และส่วนราชการ เอกชน กลุ่ม/องค์กร ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นในการปฏิบัติงานทุกวัน ยกเว้นในวันที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ หรือเครื่องแบบของหน่วยงานนั้น ๆ โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ ร่วมลงนามข้อตกลงสร้างความร่วมมือ (MOU) กับ ส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่ม/องค์กร ร่วมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ /พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผ้าทอ ผ้าไทย ผ้าพิมพ์ลายอัตลักษณ์ท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารห้องสมุด TK Park เทศบาลเมือง จังหวัดปัตตานี