องคมนตรี อันเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องการมีวินัย ความสามัคคี และจิตอาสา โดยให้ทำจากข้างใน หน่วยงาน องค์กร ขยายสู่สังคมภายนอกในวงกว้าง อีกทั้ง ทรงรับสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ การปิดทองหลังพระ การทำงานโดยไม่ทะเยอทะยาน เอาหน้า เหิมเกริม เมื่อบรรลุเป้าหมาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเกราะกำบัง ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามา มีความเจริญรุ่งเรืองต่อตนเอง และครอบครัว สังคม ประเทศชาติ

โดยครั้งนี้ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดยะลา จำนวน 1,750 ชุด พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใย และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้