HRW ชี้ คำขู่โจมตีเป้าหมายทางวัฒนธรรมอิหร่านของทรัมป์ หากทำจริงถือเป็น “อาชญากรรมสงคราม”

142

กรณีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่อย่างเปิดเผยที่โจมตีสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของอิหร่าน หากดำเนินการจริงจะเป็นถือเป็น “อาชญากรรมสงคราม” องค์กรสิทธิมนุษยชน “ฮิวแมนไรท์วอทช์” (HRW) กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร

HRW ยังเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐฯ ชี้แจงทันทีว่า สหรัฐฯจะปฏิบัติตามกฎหมายสงครามทุกครั้ง

ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐ – อิหร่านหลังสหรัฐลอบสังหารนายพลกอเซม สุไลมานี ของอิหร่าน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ทรัมป์ทวีตเมื่อวันที่ 4 มกราคมว่า สถานที่ของอิหร่าน 52 แห่งอยู่ในเป้าหมายการโจมตี…บางแห่งอยู่ในระดับสูงและสำคัญมากสำหรับวัฒนธรรมอิหร่าน

“ประธานาธิบดีทรัมป์ควรถอนคำพูดต่อสาธารณะสำหรับคำคุกคามของเขาต่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของอิหร่าน และทำให้ชัดเจนว่าเขาจะไม่อนุญาตหรือสั่งการที่ก่ออาชญากรรมสงคราม” Andrea Prasow รักษาการผู้อำนวยการสาขาวอชิงตันขององค์กร HRW กล่าว “กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ควรยืนยันความมุ่งมั่นต่อสาธารณะในการปฏิบัติตามกฎหมายสงครามและปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายของทหารเท่านั้น”

กฎหมายสงครามห้ามมิให้มีการโจมตีโดยเจตนาต่อวัตถุพลเรือนที่ไม่ได้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร วัตถุที่มีความสำคัญยิ่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมของผู้คนจะต้องไม่เป็นเป้าหมายของการโจมตี ข้อ 53 ของพิธีสาร I ถึงอนุสัญญาเจนีวาห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่เป็นศัตรูต่อวัตถุทางวัฒนธรรมรวมถึงการทำให้วัตถุนั้นเป็นเป้าหมายของการตอบโต้ คู่มือกฎหมายสงครามสหรัฐฯ (2016) ซึ่งมีบทบัญญัติครอบคลุมเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมได้รวมเอาบทบัญญัตินี้ไว้ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกายังเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง (1954) ซึ่งห้ามมิให้มีการโจมตีเช่นเดียวกัน

ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีสงคราม บุคคลที่สั่งหรือมีส่วนร่วมในการโจมตีโดยเจตนาในวัตถุพลเรือนนั้นคือการก่ออาชญากรรมสงคราม ข้อที่ 85 ของพิธีสาร I ระบุว่าการโจมตีวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ร้ายแรง