ระวังเรียกแขก! นักวิชาการรัฐศาสตร์เตือน กรณี “ดอน” ให้สัมภาษณ์พาดพิงขัดแย้งสหรัฐฯ- อิหร่าน

2710
รศ.ดร.ยุทธพร อิสระชัย นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นักวิชาการรัฐศาสตร์เตือน ให้ข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านต้องระวัง หวั่นลากไทยโยงก่อการร้าย กรณีรัฐมนตรีในรัฐบาลไทยกล่าวถึงการแจ้งเตือนจากมะกัน

“จริงๆ แล้ว หลักทางการทูต เรื่องของนโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ควรที่จะต้องไปเปิดเผยความลับอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศ” รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวกับเดอะพับลิกโพสต์ กรณีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเผย ทางการสหรัฐฯ แจ้งให้ไทยทราบล่างหน้า 1 วันก่อนลอบสังหารนายพลกอเซม สุไลมานี นายทหารระดับสูงของประเทศอิหร่าน ก่อนจะเกิดเป็นวิกฤติความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างสองประเทศ

“ส่วนในเรื่องของกระแสข่าวการเปิดเผยเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ โดยบุคคลในรัฐบาล ซึ่งผมก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง ว่าเป็นอย่างไร จะมีการพูดจริงหรือไม่ หรือเป็นการตีความผิดพลาดกันไปเอง อันนี้ไม่อาจทราบได้” รศ.ยุทธพร กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

“แต่โดยหลักการทั่วไปเรื่องแบบนี้ ก็ไม่ควรจะพูดเช่นนั้น เพราะจะทำให้ประเทศไทยเป็นเสมือนหนึ่งเป็นพันธมิตร และเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น หรือถูกมองว่ามีส่วนเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนสหรัฐฯ ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องชักศึกเข้าบ้าน และอาจส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการโต้ตอบกลับของอิหร่านได้”

“แน่นอนว่าวันนี้กรณีที่เกิดขึ้นจะขยายวงกลายไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 ซึ่งก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้น แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือการก่อการร้าย และหากมีการให้ข่าวของบุคคลระดับสูงของรัฐบาลที่พาดพิงไปถึงกรณีนี้ ไทยก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายด้วย” รศ.ยุทธพร กล่าว