กอ.รมน.ภาค 4 สน. ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา จัดกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญกุศลแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2

สำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดตั้งหน่วยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ พร้อมดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 13 ปี นอกจากนี้ทางหน่วยยังได้จัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 และได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อระลึกถึงกำลังพลที่เสียชีวิตที่มีความมุ่งมั่นในการปกป้องพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นกำลังพลที่ได้ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพี่น้องประชาชนที่สูญเสียชีวิตไป  ผู้ที่ประสบกับความยากลำบากกับสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าอีกด้วย

ทั้งนี้ หลังจากพิธีเสร็จสิ้นแล้ว รองแม่ทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธี ยังได้มอบวัตถุมงคล แก่กำลังพลที่มาร่วมในพิธีในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้เป็นการขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือ ร่วมใจทำงานเป็นอย่างดี ตลอดระยะที่ผ่านมาจนทำให้ภารกิจในพื้นที่ตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมยังได้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีความสุขอีกด้วย