ศอ.บต. ร่วมกับสมาคมธุรกิจมุสลิมนราธิวาส จัดงาน “Date in South” งานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ทางธุรกิจชายแดนใต้

6

นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน กล่าว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดแสดงสินค้าฮาลาลนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น สร้างความสามารถในการแข่งขันได้ และขยายเครือข่ายภาคเอกชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อการเติบโตของภาคเอกชน ธุรกิจและเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้งานมหกรรม Digital Business And Trade Exhibition in Southern Thailand จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬามหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดาโต๊ะ ซรี ไซฟุดดีน นาตูซีออน บินอิสมาอีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในและกิจการผู้บริโภคของมาเลเซียมาร่วมพิธีเปิดด้วยซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะได้สานความร่วมมือทางธุรกิจและ จับคู่ทางธุรกิจ