ผู้แทน ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดินหลาด แลผาสานสัมพันธ์” ต.หน้าถ้ำ “วัฒนธรรมสองวิถีสร้างพื้นที่สันติสุข”

0

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพร ตำบลหน้าถ้ำ และผู้ประกอบการร้านค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน และเพิ่มรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนให้แก่สมาชิกภายในชุมชน ตลอดถึง สร้างชุมชนต้นแบบพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ในการขยายผลในพื้นที่ ต่อไป

นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคได้ เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นนโยบายเร่งด่วน ของ ศอ.บต.ที่จะดำเนินการ สำหรับงานเดินหลาด แลผาสานสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ของพี่น้องชาว ต.หน้าถ้ำ ในวันนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม ในการขยายพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจชุมชน

หลักการ คือ ต้องการให้พี่น้องประชาชน ที่ค้นหาศักยภาพในตัวเองพบแล้ว ได้พัฒนาต่อยอด โดย ศอ.บต.จะเป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณ ในอนาคตก็จะพยายามสร้างความเข้มแข็งให้แต่ละกลุ่มที่ได้วางรากฐานไว้ เช่น ต.หน้าถ้ำ และก็จะขยายไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นหลัก  และอีกเรื่องก็คือ การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะมีทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม โดยเน้นการอยู่ร่วมกันทั้งในมิติปกติ และในมิติเศรษฐกิจด้วย

สำหรับที่ผ่านมาในปี 2562 ศอ.บต.ได้ดำเนินการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ไปแล้ว 18 ชุมชน ในปี 2563 ตั้งเป้าที่จะดำเนินการ เพิ่มเป็น 20 ชุมชน ซึ่งโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ก็จะเดินคู่ขนานไปกับตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สำหรับวันนี้ถือเป็นมิติใหม่ของพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ก็คือ พี่น้องประชาชนคิดเอง ทำเอง รับผลประโยชน์เอง

อย่างไรก็ตาม ภายในงานได้มีการแสดงมโนราห์จากเยาวชนมัคคุเทศก์ โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ รวมถึงการแสดงสินค้าอาหาร ให้ผู้สนใจได้ร่วม ช้อป ชม ชิม แชร์  อาหารสองวัฒนธรรม ไทยพุทธ อิสลาม มากกว่า 30 ร้านค้าในราคาประหยัดด้วย