กรรมการกลางอิสลามฯ ปรับภาพลักษณ์โลโก้ฮาลาลใหม่ หลังใช้มากว่า 23 ปี

Rebranding Halal Thai  Diamond Halal  ปรับโฉมภาพลักษณ์โลโก้ฮาลาลใหม่ ฮาลาลเพชร กรรมการกลางอิสลามฯปรับโฉมโลโก้ฮาลาลใหม่ หลังใช้มา 23 ปี สร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้ส่งออก ผู้บริโภค ในสโลแกน “THAILAND’S  DIAMOND  HALAL – WORLD’S NUMBER  ONE ” : ฮาลาลประเทศไทย ฮาลาลเพชร ที่หนึ่งในโลก


ศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “สื่อสารภาพลักษณ์ Thailand Diamond Halal”   ในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1435 เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพ ฯโดยมี พล.ต.ต.  สุรินทร์  ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางฯ  รศ.ดร.ปกรณ์  ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้แนวคิดเรื่องการ Rebranding Thailand  Diamond Halal

halal-thailand2

 

พล.ต.ต.พล.ต.ต.  สุรินทร์  ปาลาเร่ เผยว่า การรับรองฮาลาล มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2491(กว่า 66 ปี) และได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองฮาลาลสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในปีพ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 23 ปี ดังนั้น การรีแบนด์ดิ้งโลโก้ใหม่ ภายใต้สโลแกน “THAILAND’S  DIAMOND  HALAL – WORLD’S NUMBER  ONE ” : ฮาลาลประเทศไทย ฮาลาลเพชร ที่หนึ่งในโลก  ถือเป็นโอกาสที่จะปรับภาพลักษณ์ของโลโก้และองค์กร เพื่อให้การรับรองฮาลาลเติบโตเข้ากับระบบมาตรฐานสากลของโลกที่กำลังให้ความ สำคัญกับระบบมาตรฐานฮาลาลมากขึ้น โดยมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการรับรองให้ทันสมัย ตามระบบมาตรฐาน OIC

ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา เผยว่า ฮาลาลของไทยนั้นต่างประเทศต่างให้การยอมรับ ซึ่งทางประเทศมาเลเซียเองเลือกให้ไทยเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลใน ภูมิภาค ทางประเทศญี่ปุ่นยังมาลงนามความร่วมมือด้านฮาลาลร่วมกับประเทศไทยและให้ไทย เป็นพี่เลี้ยง และย้ำว่า “สิ่งที่อยากได้จากคนไทยคือการเชื่อมั่นว่าเราฝันเป็นฮาลาลเบอร์ 1 ฮาลาลของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือ ด้วยประสบการณ์การรับรองฮาลาลที่ยาวนานกว่า 60ปี  ด้วยมาตรฐานฮาลาลการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างเดียว เครื่องหมายเดียว ทั้งเป็นประเทศเดียวที่มีพระราชบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ด้านการรับรอง กิจการในศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นประเทศต้นกำเนิด วิทยาศาสตร์ฮาลาลอีกด้วย”

สำหรับ โลโก้ใหม่  ฮาลาลจะเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวเข้ม มีขีดสีเขียวอ่อนด้านละ 13 ขีด มีตัวภาษาอาหรับคำว่า ฮาลาลสีฟ้า ลอยอยู่บนเพชรที่แวววาว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง ความแข็งแกร่ง ความมาตรฐานที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
ซึ่ง ปัจจุบันหน่วยงานสำคัญที่อยู่ในความดูแลของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีอยู่ 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกิจการฮาลาล และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย