เลขาธิการ ศอ.บต. ปล่อยขบวน เดิน – วิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพกับ ศอ.บต. 02.02.2020 ณ บริเวณหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

2

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประธานชมรมครอบครัว ศอ.บต. ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สำหรับกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพกับครอบครัว ศอ.บต. จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือของสมาชิกชมรมครอบครัว ศอ.บต. โดยส่วนใหญ่เป็นบุคลากร และเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ที่มีจิตอาสา และมีจิตใจรักสุขภาพขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลักจากที่ได้มีการจัดตั้งชมรมโดยจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่สมาชิกของชมรมครอบครัว ศอ.บต. และเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ ศอ.บต. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างหน่วยงานกับเครือข่าย และภาคประชาชน จึงได้ขยายเป้าหมายการจัดกิจกรรมโดยประชาสัมพันธ์เชิญบุคคลทั่วไปที่มีใจรักกีฬา รักสุภาพ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในตอนหนึ่งในช่วงปล่อยขบวนวิ่งในครั้งนี้ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เรียกว่ากิจกรรมครอบครัว ศอ.บต. และครอบครัว ศอ.บต.นี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ทำงานใน ศอ.บต. เท่านั้น แต่รวมถึงประชาชนทุกคนที่อยู่รวมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจะร่วมทำหน้าที่เพื่อนำสันติสุขให้กับคืนสู่ภาคใต้ของเราให้สงบสุข และขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพกับครอบครัว ศอ.บต.

ทั้งนี้ ประเภทวิ่งกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพกับ ศอ.บต. ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย Mini fun-run (2.5 กม.), Mini marathon (10.5 กม.), Fun-run (5 กม.) และ VIP (ทุกรุ่นอายุ / ทุกระยะ) โดยทุกประเภทการวิ่งที่ได้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัล SBPAC Family Running 2020 ทุกคน