รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำเลขาธิการ ศอ.บต. และคนไทยเชื้อสายจีน มอบเงินช่วยเหลือ ให้กำลังใจประชาชนชาวจีน ผ่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดสงขลา

3

โดยเป็นเงินบริจาคจากศูนย์อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 50,000 บาท เงินบริจาคจากชมรมคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลา 210,000 บาท  มูลนิธิอำเภอเบตงจำนวน 100,000 บาท และครอบครัวบุญญามณี พร้อมคณะ จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 460,000 บาท  โดยมี นางจิ้น ยี่หลิน รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ในขณะนี้

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและเลขาธิการ ศอ.บต. ได้แสดงความห่วงใย พร้อมส่งความปรารถนาดี และให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปโดยเร็ว ซึ่งประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศพร้อมอยู่เคียงข้างและส่งความช่วยเหลืออยู่เสมอ

ด้านนางจิ้น ยี่หลิน รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านมีความห่วงใยต่อพี่น้องในประเทศจีน ทำให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับประเทศจีนเสมือนญาติพี่น้องกัน เพราะไม่ว่าจะประสบปัญหาหรืออุปสรรคจะเห็นได้เสมอว่าประเทศไทยพร้อมยืนเคียงข้างและให้กำลังใจกันอยู่เสมอ โดยขณะนี้รัฐบาลจีนได้มีความพยายามในการหาแนวทางการรักษาและป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างสุดความสามารถ จึงเชื่อว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะดีขึ้นตามลำดับด้วย