องค์กรมุสลิมภาคใต้แถลงซ้ำ ให้ยุติคุกคามศาสนา – ไม่เห็นด้วยเป่าหวีดมัสยิดสุโส๊ะ

องค์กรมุสลิมภาคใต้ออกแถลงการณ์ ให้ยุติคุกคามศาสนา – ไม่เห็นด้วยเป่าหวีดมัสยิดสุโส๊ะ  จากกรณีเหตุการณ์การกลุ่ม กปปส. จังหวัดตรัง ได้บุกไปเป่านกหวีดและคุกคามมัสยิดบ้านสุโส๊ะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เมื่อวันที่ 20 ม.ค.57  ซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกแถลงการณ์ตำหนิไปแล้ว

วัน ที่ 24 ม.ค. ที่ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ตัวแทนจากทางสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 15 จังหวัดชายแดนภาคใต้, สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ และสมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้หารือเกี่ยวกับกรณีการคุกคามมัสยิดบ้านสุโส๊ะ จ.ตรัง

โดยในที่ประชุมได้มีมติออกแถลงการณ์ 3 ข้อ ดังนี้

1.ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งทางการเมืองต้องยกย่องศาสนาและสถาบันต่างๆ ทางศาสนาให้อยู่เหนือความขัดแย้ง

2.ที่ ประชุมไม่เห็นด้วยกับการคุกคามมัสยิดบ้านสุโส๊ะ และเห็นว่า ทุกฝ่ายจะต้องยุติการกระทำใดๆ ที่ทำให้มัสยิดไม่สามารถดำเนินการตามหลักศาสนาได้

3.ที่ประชุมมีมติให้ทุกฝ่ายยุติการคุกคามการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา อิสลามต่างๆ ทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ หรือสถาบันใดๆ ที่ทำการสอนศาสนาอิสลาม เนื่องจากการเรียนการสอนอิสลาม เป็นข้อบัญญัติทางศาสนาอิสลามที่ไม่อาจถูกระงับยับยั้งได้

11