การแสดงศิลปะวัฒนธรรมชาวอีสาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านประชาสุขสันต์ ในงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

0

นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร มั่งเขตแขวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และผู้ใหญ่อุทัย หล้าหาญ กลุ่มสตรีบ้านประชาสุขสันต์ ร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรม ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานโพธิ์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร