ศอ.บต. จัดกิจอบรมเครือข่ายอำนวยความเป็นธรรมในพื้น 3 จชต. เพื่อเป็นบุคคลหน้าด่านที่มีประสิทธิภาพในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการด้วยใจดุจญาติ

0