ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อ ‘โควิด-19’ เพิ่ม 50 คน รวมทั้งเด็กอายุเพียง 6 เดือน

18

กระทรวงสาธารณสุข แถลงในวันที่ 20 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 50 คน ทำให้จำนวนสะสมของไทยอยู่ที่ 322 คน

โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 41 คน ได้แก่

-กลุ่มสนามมวย 18 คน ผู้ชม และครบทุกตำแหน่งงาน

-กลุ่มสถานบันเทิง 5 คน พนักงาน คนเทียว ย่านทองหล่อ รามคำแหง

-กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 12 คน ผู้สูงอายุ แม่บ้าน นักศึกษา ตำรวจ เด็กเล็กอายุ 6 เดือน

-กลุ่มที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาประเทศมาเลเซีย 6 คน ปัตตานี สงขลา

กลุ่ม 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 9 คน ได้แก่

-กลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 4 คน นักศึกษา 1 พนักงานราชการทำงานที่อังกฤษ 1 เมียมา 2

-กลุ่มทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ 2 คน ไกด์ รปภ.

-รอผลสอบสวนโรคเพิ่มเติม 3 คน