รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนา กุญแจสู่ความสำเร็จ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนา กุญแจสู่ความสำเร็จ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เพื่อให้เกิดผลอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศในระยะยาว ณ สถาบันไทย – เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2558

1438830582184 1438830579760