สมเด็จพระสันตะปาปาเรียกร้องนานาชาติร่วมมือพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส © Sputnik / Vladimir Astapkovich

สปุตนิก – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเรียกร้องให้มีความพยายามร่วมกันระหว่างนานาประเทศในการสร้างวัคซีนต้านโควิด-19 และให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลทั่วโลก

“ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นด้วยความคิดริเริ่มต่างๆ เพื่อตอบสนองอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อวิกฤติร้ายแรงที่เรากำลังเผชิญ” พระองค์กล่าวระหว่างการเทศนาในพิธีศาสนาวันอาทิตย์ (3 พ.ค.) ซึ่งถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์วาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาชี้ว่า เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรวบรวมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการที่โปร่งใสในการค้นหาวัคซีนและการรักษา รวมถึงการรับประกันการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นที่เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อทุกคนในทุกส่วนของโลก

พระองค์ยังได้กล่าวสนับสนุนการริเริ่มโดยคณะกรรมการมนุษยชาติระดับสูง (Higher Committee of Human Fraternity) กลุ่มศาสนาและผู้นำทางวัฒนธรรมและนักวิชาการ ในการจัดงานวันอธิษฐานโลกเพื่อต่อต้านการระบาดของโควิด-19 ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้