ไอแบงก์ ร่วมอำนวยพรผู้เดินทางแสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2558

197

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ ณ มหานครมักกะฮ์ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2558 โดยมี นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาจารย์อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายอับดุลซาลาม เอ อัลอินนาซี หัวหน้ากงสุลซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา นายสุวัฒน์  จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.ต.ต.สุวิชญ์พล   อิ่มใจรัตน์ ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเดินทางของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งภายในงานไอแบงก์ได้ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง และน้ำดื่มดังเช่นทุกปี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ธนาคารอิสลาม_ส่งอำนวยพรฮัจย์2