ไดกิ้นนำฝึกอบรมผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศไทยเปลี่ยนใช้สารทำความเย็นอาร์ 32

166

เมื่อเร็วๆ นี้ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ (แถวที่สอง คนกลาง) อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ (แถวที่สอง คนที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ร่วมกันมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศของไทยที่ผ่านการฝึกอบรมใน “โครงการสนับสนุนด้านเทคนิคให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศไทยในการใช้สารทำความเย็น R32” จำนวนทั้งสิ้น 9 บริษัท โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีมอบประกาศนียบัตรจัดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

โครงการ ฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทไดกิ้น ในฐานะผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้สาร ทำความเย็นอาร์ 32 เป็นรายแรกในประเทศไทยซึ่งสนับสนุนด้านบุคลากร ด้านเทคนิคและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยให้ สามารถดำเนินการเปลี่ยนผ่านจากสารทำความเย็น อาร์ 22 ที่ทำลายชั้นโอโซนสู่การใช้สารทำความเย็นอาร์ 32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าตามที่กองทุนพหุภาคี (MLF) ได้อนุมัติ  และกำหนดให้ประเทศไทยใช้สารทำความเย็นใหม่ซึ่งไม่ทำลายโอโซนและระงับการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นอาร์ 22 ภายในปี 2560

บุคคลในภาพ (แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา)

1. นางสาวบุปผา สุวรรณวรางกูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานลูกค้าฐานราก

3. นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. นาย หู ฉ่าวเฟิง ผู้ประสานงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

6. นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

7. นายวินัย ขันติวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน