กรมโรงงานฯ นำร่อง พ.ร.บ อำนวยความสะดวก จด ประกอบ ขยาย การันตี 30 วัน

กรุงเทพฯ 20 สิงหาคม 2558 – กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำร่อง พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก เปิดศูนย์บริการสารพันทันใจ  (Express Service Center) ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เรื่องใบอนุญาตโรงงาน จด ประกอบ ขยาย การันตีเสร็จสิ้นภายใน 30 วันด้วยระบบดิจิตอล พร้อมต้อนรับผู้ประกอบการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสแล้ววันนี้ที่ศูนย์บริการสารพันทันใจ ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 โทร. 02-202-4000