นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย โอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 4”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย โอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 4”  โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เช่น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พิธีเปิดมีความยิ่งใหญ่ตระการตาด้วยการชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การแสดงโขนชุดพิเศษจองถนน  ตอนยกรบสมานฉันท์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ และการวางประทีปโดยนางรำเชิญดวงประทีปมอบให้นายกรัฐมนตรีวางลงบนแท่นพิธี จากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมการสาธิตงานศิลปาชีพ ชมนิทรรศการการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการลงลายมือชื่อที่คนโทดิน บูธเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี บูธจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง ลงลายมือชื่อที่ร่ม บูธร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปาชีพ และรับมอบของที่ระลึกจากผ้าประกอบการที่มาออกร้านภายในงาน

โดยงานนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเทิดพระเกียรติ “พระมารดาแห่งศาสตร์ศิลป์แผ่นดินสยาม” ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย จำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศ ผลงานสร้างสรรค์ฝีมือ สืบสานศิลปหัตถกรรมที่พัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ทรงงานการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยมากกว่า 60 ปี จากพระราชดำริให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน พระองค์ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน และเพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ส่งผลให้ชาวบ้านมีการนำภูมิปัญญามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ภูมิปัญญาไทยได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ สืบไปจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดโครงการส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานต่างๆ อย่างมากมาย รวมถึงโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP

S__35684357 S__15228930 S__15212560 S__15163410 S__15163407 S__15163406 S__15163403 S__15163399 S__15163398 20147