พช.จับมือ สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพให้ชุมชนวัดโสมนัส ในโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”

5

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการบริหาร สภาสตรีฯ แห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ให้แก่ ชาวชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมีนายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวนการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงปัญหาของผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพ ภายใต้โครงการ โครงการเติมความสุข แบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

“ในโอกาสมหามงคลนี้ ยินดีอย่างยิ่งที่เราได้ทำกุศลร่วมกันด้วยการแจกจ่ายถุงยังชีพ 300 ชุดแก่ผู้ที่ยากไร้ในเขตชุมชนป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และในสภาวะของวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้ กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดปฏิบัติการ 90 วัน นับจากวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 ร่วมกับพี่น้องทุกครัวเรือนทั้งประเทศ ปลูกผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว”

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ นั้น ได้จัดโครงการหลายโครงการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการแจกจ่ายถุงยังชีพ ไม่น้อยกว่า 5,000 ถุงทั่วประเทศ

“สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแล้วหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจะยังคงเดินทางไปมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการเติมกำลังใจให้กันในยามวิกฤตเช่นนี้ จนกว่าสถานการณ์ทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนจะคลี่คลาย และในวันนี้ยังเป็นสำคัญที่พวกเราจะมาร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563”