เตรียมพร้อมเปิดสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา – ดูแลความปลอดภัย/จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

4

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. กล่าวกรณีมีผู้วิจารณ์การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park) ระบุยังเป็นห่วงเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่และความปลอดภัยภายหลังเปิดให้บริการ เกรงอาจกลายเป็นจุดมั่วสุมของวัยรุ่น อีกทั้งบริเวณทางขึ้นลงทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรียังเข้าถึงได้ยากและเป็นจุดอับว่า สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโล่งให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการ ที่มีข้อจำกัดในเชิงที่ตั้งของพื้นที่ที่ปรับปรุงโครงสร้างยกระดับเดิม จึงมีการกำหนดระเบียบการใช้พื้นที่ โดยกำหนดเปิดให้บริการสัมพันธ์กับการให้บริการของสวนสมเด็จพระปกเกล้า เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เชิงสะพานพระปกเกล้า เขตคลองสาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางขึ้น-ลง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อดูแลความ ปลอดภัยของประชาชน ขณะเดียวกันได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้บริการประชาชนในทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ ลิฟท์ ทางลาด ทางเดินหรือทางจักรยาน รวมทั้งไฟส่องสว่าง ดังนั้น จึงต้องเตรียมการบริหารจัดการพื้นที่ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษา/ทำความสะอาด การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาแห่งนี้ เป็นพื้นที่สีเขียวและจุดชมวิวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ในส่วนของการเดินทางสามารถเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าตลาดยอดพิมานหรือจาก ท่าสะพานพุทธ หรือหากจะใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สามารถลงที่สถานีสนามไชยและเดินมาพื้นที่ได้สะดวก รวมทั้งยังมีบริการรถโดยสารสาธารณะ เช่น สาย ๗ก ให้เลือกเดินทางมาใช้บริการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาได้

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตพระนคร ได้ดำเนินการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยทั้ง ฝั่งปากคลองตลาดและฝั่งคลองโอ่งอ่าง ซึ่งมีกำหนดเวลาเปิด-ปิด ในเวลา 05.00 – 20.00 น. อีกทั้งได้ดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน สวนสมเด็จพระปกเกล้า ซึ่งเป็นทางผ่านขึ้นสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเรียบร้อยแล้ว

นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตคลองสาน ได้เตรียมความพร้อมให้บริการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ซึ่งมีทางขึ้น-ลงในฝั่งธนบุรี ที่สวนป่ากรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเกล้า เขตคลองสาน โดยจัดเวรยาม ปิด-เปิดประตูสวนป่ากรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเกล้า ซึ่งมีกำหนดเปิดบริการ 05.00 น. และ ปิดเวลา 20.00 น. ทุกวัน รวมถึง จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจความเรียบร้อยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ยังได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมถึงประชาสัมพันธ์การใช้บริการขนส่งมวลชน ดังนี้ ผ่านทางถนนพญาไม้ ได้แก่ รถประจำทางสาย 6 ผ่านทางถนนประชาธิปก ได้แก่ รถประจำทาง สาย 3, 4, 7, 9, 21, 37, 40, 43, 82, 85 และ 592 เรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟาก ส่วนผู้ที่นำพาหนะมาเอง สามารถจอดรถได้บริเวณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และที่ลานจอดรถ ท่าเรือท่าดินแดง และร้านยกยอ ท่าดินแดง ซึ่งสามารถรองรับรถนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก