สายการบินเอทิฮัดเปิดตัว ‘แฟร์ชอยส์’ มอบทางเลือกราคาบัตรโดยสารครื่องบินรูปแบบใหม่

·         ราคาบัตรโดยสารรูปแบบใหม่มอบทางเลือกที่ดีกว่าให้กับนักเดินทาง

·         นักเดินทางสามารถออกแบบการเดินทางได้ตามต้องการ

·         จำนวนสัมภาระเริ่มเปลี่ยนจากการวัดที่จำนวนน้ำหนักเป็นจำนวนสัมภาระในตลาดส่วนใหญ่แล้ว

·         เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกของเอทิฮัดเกสต์

เมื่อ เร็วๆ นี้ สายการบินเอทิฮัดได้เปิดตัวแฟร์ชอยส์ ซึ่งเป็นโครงสร้างราคารูปแบบใหม่ที่ให้นักเดินทางออกแบบการเดินทางได้ตาม ความต้องการเฉพาะบุคคล

แฟร์ ชอยส์ที่ว่านี้จะแปรผันตามความต้องการและความเหมาะสม อาทิ จำนวนสัมภาระ ไมล์ที่ได้รับหรือแม้แต่ทางเลือกอื่นๆ เช่น การเช็คอินล่วงหน้า บริการรถรับ-ส่ง และสิทธิในการอัพเกรด

แฟร์ชอยส์มีทั้งสิ้น 8 ประเภทสำหรับห้องโดยสารแบบอีโคโนมี บิสิเนสและเฟิร์สคลาส ดังนี้:

§  อีโคโนมีคลาส: อีโคโนมี เบรคกิ้งดีลส์ (Economy Breaking Deals) อีโคโนมี เซฟเวอร์ (Economy Saver) อีโคโนมี แวลู (Economy Value) และ อีโคโนมี ฟรีดอม (Economy Freedom)

§  บิสิเนสคลาส: บิสิเนส เบรคกิ้งดีลส์ (Business Breaking Deals) บิสิเนส เซฟเวอร์ (Business Saver) และบิสิเนส ฟรีดอม (Business Freedom)

§  เฟิร์สคลาส: ฟรีดอม (Freedom)

สามารถเข้าชมรายละเอียดเกี่ยวกับแฟร์ชอยส์และนโยบายด้านสัมภาระได้ที่:

www.etihad.com/en/plan-and-book/etihad-fare-choices/

มร. ปีเตอร์ บอมการ์ทเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์ สายการบินเอทิฮัด กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ในทุกๆ อุตสาหกรรมธุรกิจ ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าและบริการที่ตรงต่อความต้องการของตนเองได้ เช่นเดียวกับสายการบินเอทิฮัด ผู้โดยสารบางรายต้องการสำรองเที่ยวบินที่ต่างกัน บางคนต้องการเที่ยวแบบประหยัด หรือบางคนต้องการสำรองเที่ยวบินเมื่อใกล้กำหนดวันเดินทางพร้อมทั้งจำนวน สัมภาระที่เพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่งต้องการสะสมไมล์ให้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้โดยสารที่ต้องการความยืดหยุ่น จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องสัมภาระ การเช็คอินแบบด่วนพิเศษ เมื่อเลือกใช้บริการอีโคโนมี แฟร์ชอยส์

นโยบาย สัมภาระแบบใหม่นี้ ทำให้ราคาของน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินที่เก็บจากผู้โดยสารลดลง ในเกือบทุกเส้นทางบิน และทำให้เอทิฮัดสามารถสร้างแนวทางการให้บริการกับสายการบินพันธมิตรได้ดี ยิ่งขึ้น ในการซื้อระวางสัมภาระเพิ่ม 1 ใบ 23 กิโลกรัม จะลดลงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ในบางเส้นทางบิน และครั้งต่อไปจะลดลงอีก 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทำการซื้อล่วงหน้ากับสายการบินเอทิฮัดโดยตรง ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

ลูกค้าสามารถเลือกใช้แฟร์ชอยส์ ในการสำรองที่นั่งผ่านตัวแทนท่องเที่ยว ศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารของสายการบินเอทิฮัด หรือเว็ปไซต์ etihad.com ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป