“ปลูกผักสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ” ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดศรีศรัทธาธรรม

12

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ วัดศรีศรัทธาธรรม ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม พระครูปลัดกฤตพรต กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดศรีศรัทธาธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์วัดศรีศรัทธาธรรม ร่วมด้วย กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย พระครูวิธานกิจจาภิรม เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และพระมหาประดิษฐ จนฺทาโภ นำหว่านเมล็ดพันธุ์ผัก

โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ ตามแนว ทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร Quick win 90 วัน โครงการนี้เกิดจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญชวนวัดใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ทั้งนี้ นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายสมบัติ พิมสอน ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาได้นำเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมกิจกรรมโดยมีนายสมหมาย สุวรรณรุ่ง ผู้แทนนายอำเภอเมืองฯและ นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองฯ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการรักษาระยะห่างทางสังคม